PIOTR RZECZYCKI

Kancelaria Komornicza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Gorzowie Wielkopolskim
Numer ID kancelarii e-sąd: 3274

POBIERZ WNIOSEK OGÓLNY WYPEŁNIJ WNIOSEK EGZEKUCYJNY

KANCELARIA INFORMACJE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
Piotr Rzeczycki Kancelaria Komornicza nr XI w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o właściwości Zgodnie z art 10 ust 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze sądu apelacyjnego na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń w tym opróżnienie lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku wyboru komornika wierzyciel składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych, komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art 10. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Piotr Rzeczycki Komornik Sądowy

KANCELARIAFUNKCJONUJE

Poniedziałek - Czwartek
9:30-15:30

Komornik pełni dyżur
i przyjmuje interesantów osobiście

w środę od godz. 10:00 do 15:30.

ZOBACZ WIECEJ

NUMER KONTABANKOWEGO

BNP Paribas Bank Polska S.A.
50 1600 1462 1741 8218 5000 0007
(Dokonując wpłat należy podać sygnaturę sprawy
oraz imię i nazwę firmy)

Kod Bic (SWIFT): PPABPLPK

ul. Kombatantów 34/503, V piętro
66-400 Gorzów Wielkopolski

KANCELARIA DYSPONUJE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Rzeczycki dysponuje następującymi
rozwiązaniami usprawniającymi egzekucję należności:


W codziennej pracy kancelaria korzysta z programu KOMORNIK SQL-VAT.