PIOTR RZECZYCKI
KOMORNIK SĄDOWY

Przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
Kancelaria komornicza numer e-sąd: 3274

WŁAŚCIWOŚĆ

Zgodnie z art 10 ust 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze sądu apelacyjnego na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

  • o egzekucję z nieruchomości
  • o wydanie nieruchomości
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości
  • o opróżnienie pomieszczeń w tym opróżnienie lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy
  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio

W przypadku wyboru komornika wierzyciel składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych, komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art 10. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Wykaz miejscowości należących do rewiru Gorzów Wielkopolski oraz gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Witnica